Wsparcie działalności firmy DomidiaArt Dominika Olaszek w związku z utratą płynności finansowej spowodowanej przed Covid-19

Tytuł projektu: Wsparcie działalności firmy DomidiaArt Dominika Olaszek w związku z utratą płynności finansowej spowodowanej przed Covid-19.

Cel: Wsparcie utrzymania działalności firmy DomidiaArt Dominika Olaszek dotkniętej skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego braku płynności finansowej.

Beneficjent: DomidiaArt Dominika Olaszek

Całkowita wartość projektu wynosi: 23 535,33 zł

Logo Unia Europejska