Klauzula informacyjna

Wobec konieczności dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa, m. in. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że potrzebujemy Pani / Pana zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w szczególności za pomocą plików cookies (ciasteczek).
 

Poniżej przedstawiamy pełny zakres informacji na temat przetwarzanych danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej wraz z klauzulą informacyjną. Używając plików cookies, zbieramy dane osobowe dotyczące m. in. Pani / Pana aktywności, numeru IP komputera, adresu URL żądania, nazwy domeny, identyfikatora urządzenia, a także inne podobne informacje. W ramach serwisu są także zbierane za pomocą formularza kontaktowego dane identyfikacyjne i umożliwiające nawiązanie kontaktu z administratorem.
 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dominika Olaszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą domidiaArt Dominika Olaszek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, 01-005 Warszawa, NIP 7272310273, REGON 101373935, email d.olszek@mama-wie.pl. Inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony.
 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. marketingowym (podstawą prawną jest zgoda, art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo cofnięcia zgody przez użytkownika lub zgłoszenia żądania usunięcia, sprzeciwu albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy, tj. świadczenia usługi, art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy lub planowanym zawarciem umowy,
  3. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. wykrywania botów i nadużyć w usługach (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,
  5. obrony, ustalenia lub dochodzenia praw (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań, w których mogłyby zostać wykorzystane,
  6. statystycznym (podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu marketingowego albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


W czterech ostatnich przypadkach wskazanych w pkt 3-6 klauzuli uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie własnych praw majątkowych, możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w ramach wymiaru sprawiedliwości, ochrona danych osobowych, poprawa bezpieczeństwa tych danych i poprawa konkurencyjności.
 

Odbiorcami danych osobowych są agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi informatyczne, serwisowe, usługi dostępu do poczty elektronicznej, usługi marketingowe i usługi chmurowe oraz odpowiednie organy władzy państwowej, jeśli zgłoszą stosowne żądanie mające podstawę prawną.
 

Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

Wykonując obowiązek z art. 13 ust. 2 pkt b RODO, informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.
 

W myśl art. 13 ust. 2 pkt b RODO informuję, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2-6 nie odbywa się na podstawie zgody, toteż nie przysługuje Pani / Panu możliwość jej cofnięcia.
 

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzania Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy.
 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu określonym w pkt 2 klauzuli jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia oraz realizowania umowy polegającej na umożliwieniu nieodpłatnego korzystania z serwisu. Odmowa podania danych osobowych wyrażająca się w rezygnacji z korzystania z serwisu uniemożliwia zawarcie lub wykonanie powyższych usług.
 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celach określonych w pkt 3-6 klauzuli jest dobrowolne. Odmowa podania tych danych może polegać w szczególności na rezygnacji z korzystania z serwisu i będzie jednoznaczna z uniemożliwieniem zwarcia i wykonywania umowy o nieodpłatne korzystanie z serwisu.